Chương Trình Đầu Tư EB-5 Trung Tâm Vùng Chính Thức Được Gia Hạn Đến 30/09/2027

Với chữ ký của Tổng thống Biden, chương trình đầu tư EB-5 Trung tâm Vùng – vốn hết hạn kết từ ngày 01/07/2021, vừa chính thức được gia hạn cho đến 30/09/2027. Chúng tôi rất vui khi thấy Quốc hội đã có những thay đổi tích cực, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư EB-5 đã phải ‘mắc kẹt’ trong vòng 08 tháng qua kể từ khi chương trình EB-5 Trung tâm Vùng hết hạn. Với những điểm cập nhật mới nhất lần này sẽ giúp các nhà đầu tư tránh được những bất cập nêu trên trong tương lai.

Chúng tôi tin rằng những thay đổi này tạo ra một khuôn khổ khả thi cho chương trình tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trực tiếp để tạo công việc cho người lao động chất lượng tại Hoa Kỳ trong tương lai gần.

Một trong những điểm chính yếu nhất trong lần gia hạn này, đạo luật cho phép USCIS tiếp tục xử lý các hồ sơ của nhà đầu tư nộp hồ sơ trước ngày 30/09/2026, kể cả khi nếu Quốc hội không gia hạn chương trình Trung tâm Vùng trong tương lai.

Ngoài ra, chương trình EB-5 lần này còn bao gồm một số thay đổi như sau:

  • Số tiền đầu tư tăng lên $1,050,000 hoặc $800,000 USD đối với các Vùng nông thôn hoặc các Vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc các dự án cơ sở hạ tầng
  • “Visa ưu tiên”: 20% tương đương khoảng 2,000 dành cho các nhà đầu tư vùng nông thôn 10% tương đương khoảng 1,000 visa đối với khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, hoặc 2% tương đương khoảng 200 visa đối với các dự án cơ sở hạ tầng
  • Mức đầu tư tối thiểu tự động thay đổi mỗi 05 năm
  • Việc xác định “Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao” nay sẽ do Bộ An ninh Nội địa trong thời gian 02 năm (có thể gia hạn)

Nguồn: Văn phòng luật sư Wolfsdorf