7 Điều Mới Cần Biết Về Danh Sách Chờ Thị Thực EB-5

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, ông Charlie Oppenheim, Trưởng phòng Báo cáo và Kiểm soát thị thực nhập cư, Bộ Ngoại giao (“DOS”) đã phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp EB-5 về danh sách chờ thị thực cho các nhà đầu tư EB-5. Ông cho biết rằng đương đơn ở Trung Quốc và Việt Nam hiện đang phải đối mặt với việc tồn đọng visa trong tương lai gần, và việc tồn đọng visa cho các công dân Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc và Đài Loan dự kiến vào mùa hè năm 2019.

Dự đoán của ông Oppenheim, như ông luôn luôn chỉ ra một cách cẩn thận, dựa trên “thông tin sẵn có tốt nhất”. Dự đoán của ông căn cứ trên “những sự kiện đã biết” và không điều gì không thể xảy ra trong tương lai. Khi dự đoán ngoài những gì có thể nhìn thấy rõ ràng, ông Oppenheim không thể và không suy đoán dựa trên các yếu tố lập pháp, hành chính, hoặc các yếu tố và biến số khác thường ảnh hưởng đến danh sách chờ. Vì lý do này, ông Oppenheim phải thường xuyên xem xét lại các dự đoán này. Do đó, thông tin này, hữu ích cho một số kế hoạch, nhưng không thể được trích dẫn như là một sự thật, trừ khi được công bố trong Bản tin thị thực. Ngoài ra, những dự đoán này không xem xét đến các yếu tố khác như bốn “D” lớn – từ chối, từ bỏ, tử vong và ly dị – ảnh hưởng đến danh sách chờ.

Việc thắc mắc về các khía cạnh chi tiết của lĩnh vực kỹ thuật đối với luật nhập cư Hoa Kỳ là phổ biến. Nhiều biến số ảnh hưởng đến độ dài của danh sách chờ thị thực EB-5, và các luật sư nên chắc chắn nhà đầu tư hiểu rằng nhiều biến số có liên quan đến việc không thể dự đoán. Tuy nhiên, rất quan trọng cho các luật sư di trú cố gắng giữ cho mình được cập nhật trong lĩnh vực vô cùng phức tạp này. Nó cũng rất quan trọng để lên kế hoạch trước về sự tương tác giữa tình trạng thị thực không di dân và việc nộp hồ sơ EB-5 để đảm bảo các biến chứng không xảy ra.

Sau đây là bảy điều mới cần biết về danh sách chờ thị thực EB-5:

Trung Quốc. Ông Oppenheim nói rằng các trường hợp nộp hồ sơ vào tháng 4 năm 2018 có thể mất “khoảng 15 năm” trước khi thị thực sẽ trở thành có sẵn cho đương đơn Trung Quốc. USCIS Ombudsman ước tính trong Báo cáo thường niên năm 2017 rằng một nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc có thể cần phải chờ 10 năm để có được thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ, mặc dù cải cách chương trình EB-5 có thể sẽ sửa đổi điều này.

Ông Oppenheim giải thích, “nếu một đương đơn Trung Quốc nộp hồ sơ EB-5 mới vào ngày (ví dụ ngày 23 tháng 4 năm 2018] người nộp đơn sẽ phải chờ 15 năm trước ngày ưu tiên của họ để được cấp thị thực”. Tuy nhiên, ông Oppenheim đã chỉ ra rằng “có thể có cách khác để tính thời gian chờ đợi cho một hồ sơ EB-5 mới”. Hơn nữa, ông nhấn mạnh, “điều quan trọng mà các đương đơn phải nhớ là nếu họ có đơn yêu cầu đã được chấp thuận/ đã được nộp, thời gian chờ đợi của họ có thể thấp hơn nhiều so với ước tính của chúng tôi ”.

Theo đó, bối cảnh đầy đủ hơn về nhận xét của ông Oppenheim cho thấy việc chờ đợi 15 năm được tham chiếu có thể áp dụng cho các trường hợp nộp hồ sơ vào tháng 4 năm 2018 nhưng không áp dụng cho các trường hợp nộp trước thời điểm đó. Thật vậy, thời gian chờ đợi có thể ít hơn nhiều so với các trường hợp đã được chấp thuận. Hơn nữa, ông Oppenheim cho biết ước tính của ông giả định rằng chỉ có 2.000 thị thực EB-5 sẽ được cấp cho công dân Trung Quốc trong một năm tài chính. Dữ liệu cho ba quý đầu tiên của năm tài chính 2018 (tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018) cho thấy hơn 4.049 thị thực EB-5 đã được cấp cho công dân Trung Quốc trong năm nay, chiếm một tỷ lệ lớn hơn so với ước tính trong danh sách chờ thị thực cho đương đơn Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhu cầu thị thực EB-5 từ bên ngoài Trung Quốc – phần còn lại của thế giới (“rest of the world – ROW”) – gia tăng, mỗi thị thực được cấp cho đương đơn ROW (không bao gồm những công dân có tình trạng thị thực EB-5 kéo dài của riêng họ, như Việt Nam bây giờ ) thì sẽ giảm đi một thị thực có thể được cấp cho một đương đơn Trung Quốc. Ông Oppenheim ước tính rằng số lượng thị thực cấp cho đương đơn Trung Quốc sẽ dần dần giảm xuống đến mức tối đa 3.500 thị thực EB-5 trong năm tài chính 2019, và 3.000 thị thực EB-5 trong năm tài chính 2020. Có thể các ước tính của ông Oppenheim về danh sách chờ EB-5 của Trung Quốc sẽ tăng lên khi dữ liệu bổ sung về các ứng viên EB-5 ROW được công bố.

Ngày Hành động Cuối cùng EB-5 dự kiến của Trung Quốc vào tháng 10 năm 2018 sẽ là “Ngày 8 hoặc 15 tháng 8, 2014”.

2. Việt Nam.  Ông Oppenheim xác nhận rằng Ngày Hành động Cuối cùng của EB-5 cho Việt Nam sẽ tiến lên ngày 1 tháng 1 năm 2016 khi năm tài chính 2019 bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, ông Oppenheim dự đoán rằng toàn bộ 7% thị thực EB-5 được cấp cho người Việt Nam công dân sẽ được phân bổ vào mùa xuân năm 2019, có thể sớm hơn trong năm so với tháng Năm, khi giới hạn đạt được vào năm 2018. Tại thời điểm này, Ngày hành động cuối cùng đối với đương đơn EB-5 Việt Nam sẽ khớp với đương đơn EB-5 Trung Quốc, như đã xảy ra vào tháng 5 năm 2018. Dữ liệu của ngành cho thấy quý 2 năm 2018 là lần đầu tiên việc đầu tư EB-5 của Việt Nam vượt qua đầu tư EB-5 của Trung Quốc và có khả năng sẽ tiếp tục có nhu cầu cao từ Việt Nam.

3. Ấn Độ. 375 thị thực EB-5 đã được cấp cho công dân Ấn Độ từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, dữ liệu ngành và bằng chứng giai thoại khẳng định rằng đầu tư EB-5 của Ấn Độ đã tăng đáng kể trong năm qua. Ấn Độ sẽ sử dụng khoảng 520 thị thực  EB-5 vào cuối năm, so với 174 thị thực trong năm tài chính 2017.Hơn nữa, nhu cầu từ các công dân Ấn Độ đối với EB-5 vẫn còn cao do việc thị thực tồn đọng cho các hạng mục việc làm khác như EB-2 và EB-3. Ông Oppenheim dự đoán một ngày hành động cuối cùng cho EB-5 của Ấn Độ “không trễ hơn tháng 6 năm 2019” và có thể sớm hơn.

4. Hàn Quốc. 423 thị thực EB-5 đã được cấp cho công dân Hàn Quốc từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Kết quả là, “vào một thời điểm nào đó trong mùa hè 2019” có thể cần phải thiết lập Ngày hành động cuối cùng và có khả năng giống như ngày hành động cuối cùng của Trung Quốc.

5. Đài Loan. 335 thị thực EB-5 đã được cấp cho công dân Đài Loan từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Ông Oppenheim dự đoán rằng “có thể” Đài Loan có thể có Ngày hành động cuối cùng, “vào một thời điểm nào đó vào mùa hè năm 2019”.

6. Brazil. Ngoài các quốc gia nêu trên, hiện tại Brazil “là nước duy nhất sử dụng số lượng làm tăng mối quan tâm sẵn có cho năm tài chính 2019” và cũng có thể thấy Ngày hành động cuối cùng vào một thời điểm nào đó vào mùa hè năm 2019. Mặc dù Hồng Kông trước đây trong danh sách các quốc gia có thể có tồn đọng, có vẻ như không có mối nguy hiểm sắp xảy ra của Ngày Hành động Cuối cùng được thiết lập. Tất cả các quốc gia khác dự kiến sẽ vẫn là hiện tại.

7. Lời tiên tri tự ứng nghiệm? Ông Oppenheim dự đoán một ngày hành động cuối cùng của Trung Quốc “vào mùa hè năm 2015” đã trở thành hiện thực vào tháng 5 năm 2015. Đối với Việt Nam, ông dự đoán một ngày hành động cuối cùng bắt đầu từ tháng 4 năm 2018, đã trở thành hiện thực vào tháng 5 năm 2018. Vì ông Oppenheim đã chỉ ra rằng các nhận xét công khai của ông là “có khả năng đảm bảo rằng chúng sẽ xảy ra và có thể sớm hơn dự kiến”, các quốc gia có nhu cầu EB-5 cao nên mong đợi Ngày Hành động Cuối cùng sớm hơn hơn là trễ. Ngoài ra, các nhà đầu tư EB-5 và cố vấn pháp lý của họ giờ đây phải chịu ảnh hưởng của cả việc chờ đợi xét duyệt và chờ thị thực. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ của thời hạn đầu tư lâu hơn nhiều so với dự đoán, và khả năng quá tuổi và chia tách gia đình trở thành hiện thực.

Để biết thêm thông tin về tình trạng kéo dài của thị thực EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1-800-VISA-LAW hoặc visalaw@wolfsdorf.comBạn cũng có thể xem Bernard Wolfsdorf, một trong những luật sư EB-5 hàng đầu và quản lý cộng sự của WR, thảo luận về chủ đề này tại Hội nghị EB-5 ở Los Angeles.

Bởi:  Wolfsdorf Rosenthal LLP