Bảng tin EB-5 tháng 6-2018

“Bộ Ngoại Giao Mỹ (DOS) là cơ quan phát hành bản tin thị thực (visa bulletin) hàng tháng liên quan đến số lượng thị thực nhập cư hiện có. Tổng hạn mức hàng năm của EB-5 là khoảng 10.000 visa nhập cư/thẻ xanh. Hạn mức hàng năm cho từng quốc gia là 700 visa (bao gồm cả đương đơn chính, vợ / chồng và con cái dưới 21 tuổi). Khi hạn ngạch hàng năm bị quá tải, DOS phải thiết lập một “thời gian chờ” từ đó xác định thứ tự thị thực nhập cư được phát hành. Thời gian chờ này được gọi là chiếu khán thụt lùi. Nói cách khác, khi sự thụt lùi này xảy ra, các nhà đầu tư EB-5 và các thành viên trong gia đình không thể được cấp thẻ xanh cho tới khi “Priority Date” (Ngày ưu tiên) của họ hiện hành. Đáng chú ý, Priority Date cho chương trình EB-5 cho Trung tâm vùng dành cho công dân Việt Nam đã bị trì hoãn trong Bản tin Thị thực Tháng 6 năm 2018.

EMPLOYMENT-BASED ALL CHARGEABILITY AREAS EXCEPT THOSE LISTED CHINA-MAINLAND BORN EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS INDIA MEXICO PHILIPPINES VIETNAM
1st C 01JAN12 C 01JAN12 C C C
2nd C 01SEP14 C 26DEC08 C C C
3rd C 01JUN15 C 01MAY08 C 01JAN17 C
Other Workers C 01MAY07 C 01MAY08 C 01JAN17 C
4th C C 15DEC15 C 22OCT16 C C
Certain Religious Workers C C 15DEC15 C 22OCT16 C C
5th Non-Regional Center(C5 and T5) C 01AUG14 C C C C 01AUG14
5th Regional Center(I5 and R5) C 01AUG14 C C C C 01AUG14

Theo đó, Priority date của Việt Nam được công bố là ngày 01 tháng 8 năm 2014. Điều này có nghĩa là, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, chỉ những đương đơn EB-5 của Việt Nam nộp vào cùng ngày hoặc trước ngày 01 tháng 8 năm 2014 mới có thể tiếp tục quy trình xin thị thực nhập cư. Khi ngày khoá sổ (cut-off date) xảy ra, điều quan trọng là người nộp đơn phải kiểm tra visa bulletinhàng tháng để xem liệu họ có thể nộp đơn xin thẻ xanh chưa sau khi đơn I-526 của họ được chấp thuận.

Mặc dù vậy, việc phân bổ mới của visa EB-5 sẽ bắt đầu từ 01 tháng 10 năm 2018. Mặc dù Ngày Hành động Cuối cùng (Final Action Date) chưa được công bố, nhưng chúng tôi mong đợi nó sẽ ở một thời điểm trong khoảng từ năm 2015 đến năm 2016, kết quả là kéo dài thời gian chờ đợi từ 2 đến 3 năm đối với nhà đầu tư Việt Nam.

Vậy nhà đầu tư có nên nộp I-526 nữa hay không? Năm 2018 sẽ là một năm cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư Việt Nam, vì vậy nhà đầu tư được khuyên là nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt trước khi phải chờ đợi lâu hơn nữa; và chắc chắn rằng chờ đợi sẽ không bao giờ dẫn đến một kết quả nhanh hơn. Đồng thời, họ phải đối mặt việc tăng số tiền đầu tư có thể xảy ra sau ngày 30 tháng 9 năm 2018.