Bernard Wolfsdorf

Bernard Wolfsdorf

Ông nguyên là Chủ tịch Hiệp hội luật sư di trú Mỹ với hơn 14,000 luật sư thành viên. Ông điều hành công ty luật di trú hàng đầu Wolfsdorf Rosenthal LLP.

Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú Mỹ, được đánh giá là một trong 25 luật sư EB-5 tốt nhất Hoa Kỳ do của tạp chí các nhà đầu tư EB5 bình chọn từ 2015-2017.

Năm 2018 được tạp chí U.S News & World Report –Best Lawyers bình chọn là “Luật sư di trú tốt nhất của năm” ở Los Angeles. Danh hiệu “Luật sư di trú tốt nhất của năm” (2010-2017) do Who’s Who Legal trao tặng. Danh hiệu “Luật sư di trú hàng đầu” ở California do Chambers & Partners bình chọn. Danh hiệu “ Top 20 luật sư di trú quyền lực nhất” do Law Dragon bình chọn năm 2017.

Ông được mời chia sẻ kiến thức của mình tại tất cả các hội thảo về EB-5 bao gồm cả các hội thảo của IIUSA , tạp chí EB5 Investors Magazine, và hội nghị thượng đỉnh các nhà đầu tư EB-5 và Hiệp Hội Luật sư di trú Hoa Kỳ.

Xem thông tin chi tiết: https://wolfsdorf.com/lawyers/bernard-wolfsdorf