Chi phí sinh hoạt gia đình tại 20 thành phố lớn của Mỹ là bao nhiêu?

Mỹ là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới, gồm nhiều thành phố nổi tiếng và sầm uất. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt gia đình tại 20 thành phố lớn của Mỹ là bao nhiêu, không phải ai cũng biết. Bạn có thể tham khảo bài viết bên dưới!

 1. Houston, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.608 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.051 USD

 1. Cleveland, Ohio

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.900 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.075 USD

 1. Dallas, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 61.150 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.096 USD

 1. St. Louis, Missouri

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.100 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.258 USD

 1. Atlanta, Georgia

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.888 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.324 USD

 1. Charlotte, North Carolina

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 65.492 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.458 USD

 1. Portland, Oregon

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 67.802 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.650 USD

 1. Miami, Florida

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 68.503 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.709 USD

 1. Sacramento, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 69.296 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.775 USD

 1. Denver, Colorado

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.104 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.925 USD

 1. Chicago, Illinois

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.995 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.000 USD

 1. Seattle, Washington

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 72.274 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.023 USD

 1. Los Angeles, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 73.887 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.157 USD

 1. San Diego, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.425 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

 1. Baltimore, Maryland

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.427 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

 1. Philadelphia, Pennsylvania

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 76.393 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.366 USD

 1. Boston, Massachusetts

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 85.793 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.149 USD

 1. San Francisco, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 91.785 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.649 USD

 1. New York, New York

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 98.722 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.227 USD

 1. Washington, DC

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 106.493 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.874 USD

                                                                                                            Nguồn: cuocsongomy