Chương trình định cư Canada mới nhất

Canada là quốc gia đang có chính sách khuyến khích nhập cư hàng đầu thế giới. Quốc gia này hiện có hơn 30 chương trình nhập cư cho công dân quốc tế với hơn 70 nhánh định cư khác nhau. Và các chương trình nhập cư vẫn còn được nghiên cứu và đề xuất để tuyển thêm nguôn dân cư tư quốc tế nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho những khu vực thiết hụt lao động.

Trong đó, chương trình định cư mới nhất trong thời gian một vài năm trở lại đây (tính đến đầu năm 2021) là Chương trình Thí điểm nhập cư vùng Nông thôn – Rural Immigration Pilot Program (RNIP). Chương trình này tập trung thúc đầy nguồn nhân lực cho các khu vực nông thôn để phát triển kinh tế khu vực và tỉnh bang. Chương trình định cư thí điểm nông thôn dựa vào các cộng đồng, có nghĩa là các cộng đồng được lựa chọn tham gia sẽ đi đầu trong việc thu hút người nhập cư mới và kết nối người lao động với các vị trí tuyển dụng tại địa phương, điều này nhằm thúc đẩy một cộng đồng chào đón và kết nối những người mới đến với các cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ định cư tại địa phương.

Các cộng đồng sau đây đang tham gia Chương trình định cư thí điểm nông thôn, bao gồm:

Để được xem xét cho Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP), các ứng viên tiềm năng phải đáp ứng các tiêu chí chung liên bang cũng như các yêu cầu được thiết lập bởi cộng đồng cụ thể nơi ứng viên mong muốn định cư lâu dài. Các tiêu chí chung của liên bang Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc bao gồm:

 • Có đề nghị từ 1 trong những cộng đồng được chỉ định.
 • Có 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 3 năm qua (tối thiểu 1.560 giờ) hoặc đã tốt nghiệp từ một tổ chức KLAU trung học trong cộng đồng.
 • Có 1 lời mời làm việc tại một trong những cộng đồng được chỉ định.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngôn ngữ tương ứng với nhóm ngành nghề (NOC) có lời mời làm việc.
 • Có đủ tiền để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình trong giai đoạn đầu.
 • Có ý định ổn định cuộc sống lâu dài trong cộng đồng.
 • Khuyến nghị của cộng đồng

Đề xuất của cộng đồng đối với ứng viên thuộc Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc cụ thể như sau:

 1. Ứng viên có ý định sống trong cộng đồng được chỉ định.
 2. Đáp ứng nhu cầu lao động và nhu cầu kinh tế của cộng đồng.
 3. Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc.
 4. Có mối quan hệ với cộng đồng.
 5. Các khuyến nghị được thực hiện bởi một tổ chức phát triển kinh tế cộng đồng được chỉ định.
 6. Các ứng viên Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc tiềm năng phải có một lời mời làm việc chính thức, toàn thời gian, lâu dài tại một trong những cộng đồng tham gia. Mức lương phải đáp ứng mức lương tối thiểu được liệt kê theo NOC đó trong danh sách việc làm tại Canada. Kinh nghiệm làm việc trước đây của ứng viên phải chứng minh rằng họ có thể thực hiện các nhiệm vụ của công việc được thỏa thuận.

Chính phủ Canada định nghĩa một lời mời làm việc phải bao gồm:

 • Phải đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.
 • Chủ lao động phải có lợi nhuận trong kinh doanh khi thực hiện lời đề nghị thỏa thuận công việc.
 • Chủ lao động phải có khả năng thực hiện các điều khoản của đề nghị.
 • Chủ lao động phải tuân thủ tất cả các luật và quy tắc việc làm trong lịch sử kinh doanh.
 • Ngoài ra, lời mời làm việc phải có cùng cấp độ kỹ năng hoặc một cấp độ kỹ năng thấp hơn ngành nghề mà ứng viên đó có kinh nghiệm. Các ứng viên có thỏa thuận công việc thuộc NOC D, phải có lời mời làm việc trong cùng ngành nghề.

Ngoài ra, chương trình RNIP còn nhiều những điều kiện và tiêu chuẩn khác về kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, yêu cầu ngôn ngữ,… Do đó, những người quan tâm đến chương trình này nên cân nhắc lựa chọn đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp để được hỗ trợ những thông tin chính xác và xử lý hồ sơ hiệu quả.