Chương trình EB-5 chính thức được gia hạn đến 30/09/2019

Theo thông tin từ văn phòng luật sư Wolfsdorf Rosenthal LLP, vào ngày 13 tháng 02 năm 2019, Quốc hội đã gia hạn chương trình EB-5 đến 30-9-2019 mà chưa thay đổi về số tiền đầu tư $500.000 cho các dự án EB-5.

Sở Di Trú Hoa Kỳ USCIS cũng đã thông báo rằng họ đang soạn thảo một quy định mới có thể tăng số tiền đầu tư.

Nếu luật và quy định mới được thông qua, những thay đổi chính được dự đoán ảnh hưởng đến Nhà Đầu tư sẽ là:

· Hạn mức đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên mức trên USD 1,000,000

· Quy định thắt chặt hơn về vùng khuyến khích đầu tư (TEA)

· Những quy định khắt khe hơn về hồ sơ của nhà đầu tư

Dù thời gian gia hạn kéo dài 7 tháng, nhưng theo các chuyên gia di trú, nhà đầu tư nên tham gia đầu tư EB-5 càng sớm để có được ngày ưu tiên thụ lý hồ sơ vì lượng hồ sơ EB-5 của Việt Nam nộp ngày càng tăng. Hơn nữa, hồ sơ của nhà đầu tư sẽ được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi luật EB-5 mới.

NIRG sẽ liên tục cập nhật các tin tức mới nhất của chương trình EB-5 đến quý Nhà Đầu tư, cũng như sẵn sàng đồng hành cùng quý Nhà Đầu tư trong quá trình chuẩn bị thủ tục hồ sơ.