LasallEb5 (Regional Center)

LaSalle Street Regional Center là một tổ chức được Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn EB-5. USCIS cho phép tổ chức tài trợ vốn cho các dự án đầu tư tạo việc làm theo chương trình visa EB-5. LSRC sẽ thành lập một quỹ đầu tư riêng cho từng dự án.

Sau đó nhà đầu tư EB-5 có thể dùng số tiền đầu tư vào tổ chức này tạo ra việc làm cần thiết theo yêu cầu của chương trình EB-5. Điều này được thực hiện bằng cách mua quyền sở hữu trong các dự án (dạng cổ phần) hoặc vốn cho vay(dạng đầu tư).

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ nhà đầu tư một các tốt nhất trong suốt giai đoạn đầu tư và xin cấp visa EB-5. Chúng tôi cung cấp các cơ hội đầu tư đặc biệt cho các công dân tương lai với tài liệu đầu tư rõ ràng và chi tiết.

Chúng tôi cũng hỗ trợ nhà đầu tư với đội ngũ luật sư di trú giàu kinh nghiệm, cung cấp và cập nhật thông tin kịp thời và chi tiết về quy trình đầu tư và thủ tục di trú.

Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp các cơ hội đầu tư và hỗ trợ pháp lý giúp nhà đầu tư hoàn thành mục tiêu di trú của cá nhân và gia đình. Chúng tôi cũng mong muốn thiết lập mối dan hệ lâu dài với các nhà đầu tư nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và các cơ hội đầu tư vào các bất động sản hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Thông tin chi tiết về Lasalleb5: http://lasalleeb5.com