Live in America

 

Bao phủ trên 38 bang và vùng lãnh thổ. Mạng lưới Trung tâm Khu vực mang tên “Live in America” là các chi nhánh huy động vốn EB-5 của Tập đoàn LCP, công ty bất động sản tư nhân. Từ năm 1973, Tập đoàn LCP đã đầu tư, sở hữu và quản lý các bất động sản thương mại trên khắp 39 tiểu bang của Hoa Kỳ với tổng trị giá hàng tỷ đô, bao gồm các lĩnh vực khách sạn, khu dân cư, văn phòng, giáo dục, y tế, nhà trọ cho sinh viên, khu công nghiệp, và kho vận. Ngoài ra, Tập đoàn LCP còn thành lập một Quỹ tín thác đầu tư được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York năm 1993, ngày nay được biết đến với tên gọi Lexington Realty Trust (mã giao dịch trên sàn NYSE: LXP). Tập đoàn LCP nắm giữ vốn sở hữu đáng kể trong Lexington Realty Trust. Với mạng lưới Trung tâm khu vực phủ rộng nhất Hoa Kỳ, LCP / Live in America sở hữu và điều hành nhiều Trung tâm khu vực đã được phê duyệt tại 38 tiểu bang ở nước Mỹ.

Thông tin chi tiết về Live in America: http://www.liveinamerica.us/