Macklowe Properties

Công ty do Harry Mackowe sáng lập vào giữa thập niên 1960. Trong 50 năm qua, Công ty là một nhà phát triển, tiếp quản, tái thiết, sở hữu và quản lý năng động và có lợi nhuận trong nhiều dự có lợi nhuận trong nhiều dự án đầu tư bất động sản đa dạng.

Công ty đã thành công rực rỡ trong các hoạt động sáp nhập hàng dọc, kết hợp với thiết kế, qui hoạch, xây dựng, quản lý, hạch toánvà sở hữu ở cấp độ quản lý và vận hành nhằm thực hiện việc kiểm soát và trách nhiệm tuyệt đối đối với tài sản của công ty.

Các hoạt động đầu tư này, gần như bao trùm mọi lĩnh vực của thị trường bất động sản, bao gồm việc phát triển, thâu tóm, thay đổi chiến lược kinh doanh các tòa nhà văn phòng và căn hộ chung cư, tập trung đất đai, phát triển khu dân cư, chuyển đổi bất động sản dân cư với không gian mở. Nhìn tổng thể, các hoạt động phát triển nói trên có tổng diện tích 13 triệu feet vuông và diễn ra trong gần ra trong gần như mọi phân khúc thị trường thương mại và dân cư ở Manhattan

Thông tin thêm về Harry Mackowe: http://www.mackloweproperties.com/company-overview.html