Mỹ giới thiệu kế hoạch cải tổ luật thuế

Cắt giảm mạnh thuế Doanh Nghiệp, đơn giản hóa và giảm thuế thu nhập cá nhân là những nội dung chính trong kế hoạch cải tổ luật thuế vừa được Tổng thống Mỹ giới thiệu ra công chúng.

Kế hoạch của ông Donald Trump bước đầu đã nhận được sự ủng hộ tích cực, dù còn gặp phải phản đối từ phe Dân chủ.

Tổng thống Mỹ hôm nay giới thiệu kế hoạch cải tổ thuế lớn nhất trong vòng 3 thập niên trở lại đây. Bằng việc giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, cả doanh nghiệp lẫn cá nhân. Kế hoạch này sẽ tạo thêm sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa, thu hút vốn và mở rộng việc làm.

“Đây là cơ hội duy nhất trong một thế hệ, tôi chờ đợi việc này từ lâu rồi. Chúng ta sẽ giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, đơn giản hóa và công bằng hóa luật thuế cho mọi người Mỹ. Chúng ta sẽ kéo về việc làm và sự thịnh vượng vốn đã rời bỏ đất nước chúng ta” – Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

Với đối tượng là cá nhân, kế hoạch này sẽ đơn giản hóa từ 7 mức xuống còn 3 mức thuế, cao nhất là 35% thu nhập so với gần 40% trước đây; đồng thời giảm thuế doanh nghiệp từ mức 35% xuống còn 20%, cao hơn mức 15% mà Tổng thống Mỹ từng kỳ vọng. Kế hoạch này mới là những định hướng khung ban đầu, nó sẽ còn phải đi qua quy trình tại 2 viện Quốc hội Mỹ mới có thể thành luật.

Giảm thuế doanh nghiệp, đơn giản hóa biểu thuế, bản kế hoạch cải tổ luật thuế này có vẻ đang có một khởi đầu thuận lợi hơn so với nhiều dự án luật khác. Đến nay, nó đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, ít nhất là trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Phe Cộng hòa tại hai viện Quốc hội Mỹ xác định cải tổ luật thuế là ưu tiên trọng tâm, còn Tổng thống Donald Trump kỳ vọng có thể ký ban hành một luật thuế mới vào cuối năm nay.

Sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn : vnexpress.net – thanhnien.vn – tintucmy.net – vietnamnet.vn – VTV