Những nghề nghiệp tốt nhất nước Mỹ

Những người nghiên cứu dữ liệu, quản lý thuế, làm kiến trúc sư giải pháp có cơ hội nghề nghiệp lớn với lương trung bình năm từ 69.000 USD đến 135.000 USD.

Website tư vấn tuyển dụng Glassdoor vừa công bố danh sách các công việc tốt nhất nước Mỹ trong năm 2016. Các nghề nghiệp được chấm điểm và xếp hạng theo ba yếu tố – thu nhập (mức lương cơ bản trung bình hằng năm), điểm đánh giá cơ hội nghề nghiệp và số lượng tuyển dụng.

Dựa trên thang điểm đó, những công việc tốt nhất là nghiên cứu dữ liệu, quản lý thuế, kiến trúc sư giải pháp, lương trung bình nằm trong khoảng 69.000 USD đến 135.000 USD.

Trong khi đó, các công việc được đánh giá tệ nhất mà người xin việc nên tránh là đại lý bảo hiểm và phóng viên, mức lương cơ bản bình quân nằm trong khoảng 35.000 USD đến 45.000 USD.

Dưới đây là danh sách các nghề nghiệp tốt nhất ở Mỹ trong năm 2016:

 1. Kiểm toán

Lương trung bình: 95.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.001

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,9

Điểm đánh giá chung: 4,5

Kiểm toán ở Mỹ

 

 1. Kỹ sư phần mềm

Lương trung bình: 95.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 49.270

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,5

Điểm đánh giá chung: 4,6

Kỹ sư phần mềm ở Mỹ

 1. Giám đốc sản phẩm

Lương trung bình: 106.680 USD

Số lượng tuyển dụng: 6.607

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,3

Điểm số công việc: 4,5

Giám đốc sản phẩm ở Mỹ

 1. Trợ lý bác sỹ

Lương trung bình: 97.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 3.364

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,5

Điểm đánh giá chung: 4,6

Trợ lý bác sĩ ở Mỹ

 1. Quản lý nhân sự

Lương trung bình: 85.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 3.468

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,6

Quản lý nhân sự ở Mỹ

 1. Phát triển ứng dụng điện thoại di động

Lương trung bình: 90.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.251

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,8

Điểm đánh giá chung: 4,6

Phát triển ứng dụng di động tại Mỹ

 1. Giám đốc quan hệ khách hàng

Lương trung bình: 125.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.356

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,8

Điểm đánh giá chung: 4,6

Giám đốc quan hệ khách hàng ở Mỹ

 1. Kiến trúc sư giải pháp

Lương trung bình: 119.500 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.960

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,5

Điểm đánh giá chung: 4,6

Kiến trúc sư giải pháp ở Mỹ

 1. Quản lý thuế

Lương trung bình: 108.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.574

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,9

Điểm đánh giá chung: 4,7

Quản lý thuế tại Mỹ

 1. Nghiên cứu dữ liệu

Lương trung bình: 116.840 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.736

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 4,1

Điểm đánh giá chung: 4,7 trên 5

Nghiên cứu dữ liệu ở Mỹ

 

Những nghề nghiệp tốt nhất nước Mỹ (phần 2)

Những người làm giám đốc phân tích, phát triển phần mềm, tài chính có mức lương hằng năm đạt trên 100.000 USD.

 1. Giám đốc kỹ thuật

Lương trung bình:  69.548 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.160

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,2

Giám đốc kỹ thuật ở Mỹ

 

 1. Giám đốc chiến lược

Lương trung bình: 130.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 631

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,3

Giám đốc chiến lược ở Mỹ

 

 1. Thiết kế trải nghiệm người dùng

Lương trung bình: 91.800 USD

Số lượng tuyển dụng: 863

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,6

Điểm đánh giá chung: 4,3

Thiết kế trải nghiệm người dùng ở Mỹ

 

 1. Giám đốc phát triển kinh doanh

Lương trung bình: 80.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.906

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,3

Giám đốc phát triển kinh doanh ở Mỹ

 

 1. Giám đốc tài chính

Lương trung bình: 115.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.632

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,3

Điểm đánh giá chung: 4,3

Giám đốc tài chính ở Mỹ

 

 1. Giám đốc quản lý chất lượng

Lương trung bình: 85.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 3.749

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,4

Giám đốc quản lý chất lượng ở Mỹ

 

 1. Giám đốc Marketing

Lương trung bình: 90.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 2.560

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Giám đốc Marketing ở Mỹ

 

 1. Giám đốc marketing sản phẩm

Lương trung bình: 115.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.111

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,5

Điểm đánh giá chung: 4,4

Giám đốc marketing sản phẩm ở Mỹ

 

 1. Giám đốc phát triển phần mềm

Lương trung bình: 135.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 1.199

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,4

Điểm đánh giá chung: 4,4

Giám đốc phát triển phần mềm ở Mỹ

 

 1. Giám đốc phân tích

Lương trung bình: 105.000 USD

Số lượng tuyển dụng: 982

Đánh giá cơ hội nghề nghiệp: 3,7

Điểm đánh giá chung: 4,5 trên 5

Giám đốc phân tích ở Mỹ

 

Sưu tầm và tổng hợp