Thu nhập bao nhiêu mua được nhà ở Mỹ?

Thu nhập tối thiểu hàng năm của hộ gia đình để có thể mua được nhà tại 23 khu đô thị có già nhà vào hàng đặt đỏ nhất ở Mỹ..Trang Business Insider dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia Các nhà bất động sản Mỹ (NAR) cho biết, vào thời điểm quý 4/2016, mức thu nhập trung bình của hộ gia đình để mua được nhà trên toàn quốc bằng hình thức vay thế chấp nhà là 42.962 USD/năm. Cùng thời điểm, giá nhà trung bình ở Mỹ là 232.200 USD.

Dựa trên dữ liệu từ NAR, Business Insider đã lên một danh sách những khu vực đô thị ở Mỹ đòi hỏi mức thu nhập tối thiểu cao nhất để có thể vay tiền mua nhà thế chấp, với số tiền trả trước là 20%. NAR giả thiết mức lãi suất vay thế chấp nhà 3,9%/năm đối với tất cả các khu vực, và số tiền phải trả hàng tháng bao gồm cả gốc và lãi chiếm 25% thu nhập hộ gia đình.

Trong 5 khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất theo cách tính trên, thì có tới 5 khu vực nằm ở bang California. Ở mỗi khu vực này, mỗi gia đình cần thu nhập ít nhất 100.000 USD mỗi năm mới mua được nhà.

Salt Lake City, Utah

Dân số: 1.170.266
Giá nhà trung bình: 282.100 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 51.572 USD

Austin-Round Rock, Texas

Dân số: 2.000.860
Giá nhà trung bình: 287.600 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 52.578 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burlington-South Burlington, Vermont

Dân số: 214.363
Giá nhà trung bình: 291.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 53.254 USD

Reno, Nevada

Dân số: 450.890
Giá nhà trung bình: 308.700 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 56.435 USD

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Florida

Dân số: 6.012.331
Giá nhà trung bình: 310.500 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 56.764 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riverside-San Bernardino-Ontario, California

Dân số: 4.489.159
Giá nhà trung bình: 317.700 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 58.081 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacramento-Roseville-Arden Arcade, California

Dân số: 2.274.194
Giá nhà trung bình: 324.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 59.287 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon/Washington

Dân số: 2.389.228
Giá nhà trung bình: 354.700 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 64.845 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgeport-Stamford-Norwalk, Connecticut

Dân số: 948.053
Giá nhà trung bình: 359.800 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 65.777 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnstable Town, Massachusetts

Dân số: 214.333
Giá nhà trung bình: 377.900 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.086 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denver-Aurora-Lakewood, Colorado

Dân số: 2.814.330
Giá nhà trung bình: 381.600 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.763 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York-Newark-Jersey City, New York/New Jersey/Pennsylvania

Dân số: 20.182.305
Giá nhà trung bình: 382.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 69.891 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington-Arlington-Alexandria, Washington, DC/Virginia/Maryland

Dân số: 6.097.684
Giá nhà trung bình: 384.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 70.256 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naples-Immokalee-Marco Island, Florida

Dân số: 357.305
Giá nhà trung bình: 415.000 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 75.869 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boston-Cambridge-Newton, Massachusetts/New Hampshire

Dân số: 4.774.321
Giá nhà trung bình: 417.400 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 76.307 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington

Dân số: 3.733.580
Giá nhà trung bình: 423.300 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 77.386 USD

Boulder, Colorado

Dân số: 319.372
Giá nhà trung bình: 494.800 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 90.457 USD

Los Angeles-Long Beach-Glendale, California

Dân số: 10.170.292
Giá nhà trung bình: 503.400 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 92.030 USD

San Diego-Carlsbad, California

Dân số: 3.299.521
Giá nhà trung bình: 593.000 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 108.410 USD

Urban Honolulu, Hawaii

Dân số: 998.714
Giá nhà trung bình: 740.200 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 135.320 USD

Anaheim-Santa Ana-Irvine, California

Dân số: 3.169.776
Giá nhà trung bình: 745.200 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 136.234 USD

San Francisco-Oakland-Hayward, California

Dân số: 4.656.132
Giá nhà trung bình: 837.500 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 153.108 USD

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CaliforniaDân số: 1.976.836
Giá nhà trung bình: 1.005.000 USD
Thu nhập hộ gia đình hàng năm tối thiểu để mua được nhà: 183.730 USD

 

Theo Bình Minh –vneconomy