Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch mở lại lịch phỏng vấn cho một số loại thị thực nhập cư vào ngày 29 tháng 06

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo về việc mở lại lịch phỏng vấn cho một số loại thị thực nhập cư vào ngày 29 tháng 6 tới, sau 3 tháng tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lịch phỏng vấn thị thực nhập cư sẽ chỉ dành cho các đương đơn vốn dĩ đã được lên lịch phỏng vấn vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 vừa qua, và cũng chỉ dành cho các loại thị thực IR-1, IR-2, CR-1 và CR-2. Đây là các loại thị thực diện bảo lãnh vợ/chồng, con nhỏ của công dân Hoa Kỳ.

Tất cả các loại thị thực nhập cư còn lại, bao gồm thị thực K-1 và EB-5, sẽ được lên kế hoạch mở lịch phỏng vấn muộn hơn.

Các đương đơn thuộc diện được phỏng vấn nên ngay lập tức truy cập vào trang web ustraveldocs để đặt lại lịch.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Chuyên viên tư vấn NEEC.

🏢 Villa 216/4 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
☎ 028 7308 1082
📩 info@neec.vn